Tänkte på en grej

På svenska heter det "kAffe" och "kOffein".
 
På engelska heter det "cOffee" och "cAffein"
 

Lustigt.
1 kommentar